Pethau i’w gwybod

Pwy ydywm ni:

Mae ein consortiwm yn cynnwys Pembrokeshire People First ac Advocacy West Wales

Ein manylion cyswllt yw:

Pembrokeshire People First

email: advocate@pembrokeshirepeople1st.org.uk
Telephone: 01437 762524


Portcullis House
Old Hakin Road
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1XE

Advocacy West Wales 

email: admin@advocacywestwales.org.uk
Telephone: 01437 762935

web: http://eiriolaethgorllewincymru.cymru

36 – 38 Stryd Fawr
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2DA
Dydd Llun – dydd Gwener 9am – 5pm