Pethau i’w gwybod

Pwy ydywm ni:

Mae ein consortiwm yn cynnwys Advocacy West Wales ac Age Cymru Dyfed ac Pembrokeshire People First

Ein manylion cyswllt yw:

  • Freephone: 0800 206 1387
  • E-mail: info@cipawales.org.uk
  • Website: www.cipawales.org.uk
  • Referral form CIPA self-referral form

Advocacy West Wales 

email: admin@advocacywestwales.org.uk
Telephone: 01437 762935

web: http://eiriolaethgorllewincymru.cymru

36 – 38 Stryd Fawr
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2DA
Dydd Llun – dydd Gwener 9am – 5pm

Pembrokeshire People First

email: advocate@pembrokeshirepeople1st.org.uk
Telephone: 01437 762524
Portcullis House
Old Hakin Road
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1XE