Pethau i’w gwybod

Pwy ydym ni:

Mae ein partneriaeth yn cynnwys:  Eiriolaeth Gorllewin Cymru, Age Cymru Dyfed, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru, Pobl yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin a Dewis CIL

Yn ogystal â Gwasanaeth Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol y Dair Sir, mae’r partneriaid yn darparu nifer o wasanaethau eiriolaeth eraill neu wasanaethau cymorth eraill.

Os ydych chi’n chwilio am wasanaethau cymorth eraill, defnyddiwch y dolenni uchod i’r sefydliad perthnasol.

Am unrhyw ymholiadau am wasanaethau eiriolaeth, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

e-bost:  info@cipawales.org.uk

Cysylltwch â’n pwynt cyswllt eiriolaeth unigol ar

rhadffôn:  08002061387