Hafan

“Mae eiriolaeth yn rhoi cymorth a help i chi pan fydd chi’n angen e fwyaf”

Pwy ydym ni? Rydym yn eiriolwyr cymwys a gomisiynir gan Gyngor Sir Ceredigion i ddarparu gwasanaethau eiriolaeth proffesiynol annibynnol yn Gymraeg neu Saesneg ar draws Ceredigion. Rydym hefyd yn cynnal gweithdai ar hunan-eiriolaeth. Rydym wedi cael ein cydnabod am ein gwasanaeth rhagorol drwy ennill y marc perfformiad ansawdd eiriolaeth. Advocacy Quality Mark Logo Mae ein gwasanaeth yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac yn annibynnol ar yr holl wasanaethau eraill. Beth yw Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol?  Mae eiriolaeth yn cynnwys cynorthwyo pobl i sicrhau bod eu hawliau ‘ n cael eu parchu a bod pobl yn gwrando ar eu barn a’u dymuniadau. Mae eiriolwyr wedi eu hyfforddi i helpu pobl i wneud dewisiadau ac i ddeall eu hawliau. Bydd eiriolwr yn:
  • Siarad â chi a dysgu beth rydych chi’n eisiau a sut rydych chi’n teimlo.
  • Gofynnwch gwestiynau i weld os mae pethau rydych chi eisiau newid yn eich bywyd.
  • Helpu chi i ddod o hyd i wybodaeth, deall eich opsiynau a gwneud dewisiadau.
  • Helpu chi i ddeall cyfarfodydd a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.
  • Gwneud yn siwr eich bod yn cyfrannu’n llawn yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi.
Bydd eiriolwr dim yn:
  • Gwneud penderfyniadau ar gyfer chi – bydd eiriolwr yn siarad am eich opsiynau gyda chi ac yn cefnogi chi i wneud penderfyniad eich hun.
  • Ailadrodd unrhyw beth rydych chi wedi dweud i nhw, oni bai eich bod chi wedi dweud mae’n yn iawn, neu os ydych chi neu rywun arall mewn perygl.
  • Darparu gwasanaeth cyfeillio.
Ein heiriolwyr Rachel Watt Advocacy West Wales Sarah Homer – Age Cymru Dyfed OS HOFFECH SIARAD AG EIRIOLWR, CYSYLLTWCH Â CALL: Rachel neu Sarah ar freephone 0800 2061387